ເຊັດແຫ້ງ (ກະປ)ອງ)

  • Dry Wipes (Canister)

    ເຊັດແຫ້ງ (ກະປisterອງ)

    (ພວກເຮົາມີໃບຢັ້ງຢືນ EPA ສຳ ລັບໂຮງງານຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນ ສຳ ລັບຜະລິດຕະພັນ EPA)
    (ພວກເຮົາສາມາດສະ ໜອງ ເຊັດແຫ້ງ + ກະປdryອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແຫຼວຈະຖືກຕອງລົງໃນກະປonອງຕາມຈຸດ ໝາຍ ປາຍທາງ)

    ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຜ້າເຊັດໂຕແຫ້ງແລະກະປisterອງ